O programa de doutoramento conta con mecanismos e procedementos que aseguren a participación en programas de mobilidade

A CAPD preocúpase da mobilidade do estudantado do doutoramento. As súas actividades, relacionadas coa mobilidade, xestiónanse en colaboración cos órganos das universidade participantes.

Existen mecanismos para a xestión da mobilidade, tanto de ámbito nacional como internacional, que se desenvolven segundo programas cuxas características e requisitos son públicos e están dispoñibles de forma centralizada, xestionados no marco das vicerreitorías con competencias en mobilidade.

 

Máis información

Programas de mobilidade internacional

Axudas de mobilidade para estudantes de doutoramento do Plan de axudas á investigación